Skal dele ut tidenes pengepott

Report this content

Forskningsrådet lyser ut 1 milliard kroner til bedrifter med gode ideer. 

- Vi må tenke grønnere, smartere og mer nyskapende. Forskning og innovasjon kan få frem nye ideer og løsninger. Det kan bidra til å sikre og skape nye arbeidsplasser, sier næringsminister Monica Mæland.

Forskningsrådet lyser ut en rekordstor pengesum til forskning i næringslivet. Utlysninger er på over 1 milliard kroner.  Alle bedrifter kan søke, og de bestemmer i hovedsak selv hva de vil forske på.

Totalt har regjeringen styrket forskning og innovasjon med over 3 milliarder kroner siden 2013. Dette er inkludert Skattefunn-ordningen.

- Norske bedrifter kjemper i krevende verdensmesterskap hver dag. Gjennom den sterke satsingen regjeringen har på forskning og innovasjon, ruster vi næringslivet til å møte konkurransen. Jeg håper at flest mulig bedrifter nå benytter seg av muligheten til å søke Forskningsrådet om penger, sier Mæland.

Forskningsrådet lyser ut penger til næringslivet gjennom flere programmer. Den største utlysninger kommer gjennom programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA).

Program Utlyste midler (mill.kr.)
BIA 450
BIONÆR 140
CLIMIT 30
ENERGIX 180
HAVBRUK 40
MARINFORSK 15
MAROFF 140
NANO2021 27
PETROMAKS2 100

SUM utlyste midler

1.122

Tallene er anslag på hva hvert enkelt program kan gi til bedrifter, og er avhengig av kvalitet på søknadene som kommer inn. Pengene kommer fra flere departementers budsjetter. Les mer på Forskningsrådets nettsider.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Dokumenter og linker