Skal dele ut tidenes pengepott

Forskningsrådet lyser ut 1 milliard kroner til bedrifter med gode ideer. 

- Vi må tenke grønnere, smartere og mer nyskapende. Forskning og innovasjon kan få frem nye ideer og løsninger. Det kan bidra til å sikre og skape nye arbeidsplasser, sier næringsminister Monica Mæland.

Forskningsrådet lyser ut en rekordstor pengesum til forskning i næringslivet. Utlysninger er på over 1 milliard kroner.  Alle bedrifter kan søke, og de bestemmer i hovedsak selv hva de vil forske på.

Totalt har regjeringen styrket forskning og innovasjon med over 3 milliarder kroner siden 2013. Dette er inkludert Skattefunn-ordningen.

- Norske bedrifter kjemper i krevende verdensmesterskap hver dag. Gjennom den sterke satsingen regjeringen har på forskning og innovasjon, ruster vi næringslivet til å møte konkurransen. Jeg håper at flest mulig bedrifter nå benytter seg av muligheten til å søke Forskningsrådet om penger, sier Mæland.

Forskningsrådet lyser ut penger til næringslivet gjennom flere programmer. Den største utlysninger kommer gjennom programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA).

Program Utlyste midler (mill.kr.)
BIA 450
BIONÆR 140
CLIMIT 30
ENERGIX 180
HAVBRUK 40
MARINFORSK 15
MAROFF 140
NANO2021 27
PETROMAKS2 100

SUM utlyste midler

1.122

Tallene er anslag på hva hvert enkelt program kan gi til bedrifter, og er avhengig av kvalitet på søknadene som kommer inn. Pengene kommer fra flere departementers budsjetter. Les mer på Forskningsrådets nettsider.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker