Skal utrede bredbånd i nordområdene

Næringsminister Monica Mæland vil utrede mulighetene for bredbånd i nordområdene. 

- Åtti prosent av skipstrafikken i Arktis foregår i norske farvann. Dette er noen av verdens mest krevende områder å oppholde seg i. God bredbåndsdekning er viktig for all aktivitet som drives her, sier næringsminister Monica Mæland.

Dagens kommunikasjonssystemer har begrenset dekning og kapasitet i områdene over 75 grader nord (like nord for Bjørnøya). Aktørene som opererer i nordområdene trenger stabile løsninger som kan håndtere store datamengder. Det har betydning for blant annet redningsaksjoner, klima- og miljøovervåking, værvarsel og forskning.

Utfordringene rundt kommunikasjon i nordområdene er omtalt i regjeringens maritime strategi og i nordområdestrategien. Det er også tema i den ferske Svalbardmeldingen.

Nærings- og fiskeridepartementet skal nå utrede mulige konsepter for satellittbasert kommunikasjonssystem i nordområdene. Det skal skje gjennom en såkalt konsekvensutredning (KVU), som er en ekstern utredning for alle større statlige investeringer.

- Det er mange sektorer med interesser i dette; forsvaret, olje- og gassektoren, forskning, og miljø- og klimaovervåkning, for å nevne noen. Jeg er opptatt av at vi finner løsninger som ivaretar alle behovene, og som legger til rette for verdiskaping i nordområdene, sier Mæland.

Oppdraget skal etter planen lyses ut før sommeren.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker