Smugkikket på nytt superskip

- Behovet for forskning i de polare strøk er økende, og med dette fartøyet kommer Norge helt i front og kan gi viktige bidrag til internasjonal klimaforskning, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Aspaker inspiserte i dag byggingen av Norges nye isgående forskningsfartøy. "Kronprins Haakon" er et topp moderne og avansert isgående forskningsfartøy til 1,4 milliarder kroner. Fartøyet bygges i La Spezia i Italia, men designet er norsk og mye av utstyret leveres av norske produsenter. Det nye fartøyet skal være klart i 2017.

- Polhavene er rike på marine ressurser, og vi er helt avhengig av god kunnskap for å forvalte disse naturressursene forsvarlig. Polhavene spiller en nøkkelrolle i klimaendringene og "Kronprins Haakon" er avgjørende for at Norge fortsatt skal ha en lederrolle innen klima- og ressursforskning i polare strøk, sier Aspaker.

"Kronprins Haakon" skal erstatte "Lance" og "Helmer Hansen", som begge er ombygde fiskefartøy. Det nye fartøyet er spesialbygd for forskning, og vil gi helt andre muligheter både for norske og internasjonale forskningsmiljøer.  Fartøyet vil ha hjemmehavn i Tromsø og skal disponeres av Polarinstituttet, Havforskningsintstituttet og Universitetet i Tromsø. 

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, mobil 452 41 874, e-post id@nfd.dep.no, eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Multimedia

Multimedia