Smugkikket på nytt superskip

- Behovet for forskning i de polare strøk er økende, og med dette fartøyet kommer Norge helt i front og kan gi viktige bidrag til internasjonal klimaforskning, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Aspaker inspiserte i dag byggingen av Norges nye isgående forskningsfartøy. "Kronprins Haakon" er et topp moderne og avansert isgående forskningsfartøy til 1,4 milliarder kroner. Fartøyet bygges i La Spezia i Italia, men designet er norsk og mye av utstyret leveres av norske produsenter. Det nye fartøyet skal være klart i 2017.

- Polhavene er rike på marine ressurser, og vi er helt avhengig av god kunnskap for å forvalte disse naturressursene forsvarlig. Polhavene spiller en nøkkelrolle i klimaendringene og "Kronprins Haakon" er avgjørende for at Norge fortsatt skal ha en lederrolle innen klima- og ressursforskning i polare strøk, sier Aspaker.

"Kronprins Haakon" skal erstatte "Lance" og "Helmer Hansen", som begge er ombygde fiskefartøy. Det nye fartøyet er spesialbygd for forskning, og vil gi helt andre muligheter både for norske og internasjonale forskningsmiljøer.  Fartøyet vil ha hjemmehavn i Tromsø og skal disponeres av Polarinstituttet, Havforskningsintstituttet og Universitetet i Tromsø. 

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, mobil 452 41 874, e-post id@nfd.dep.no, eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Multimedia

Multimedia