Starter dugnad for norsk reiseliv

Næringsminister Monica Mæland vil finne ut hva som fungerer i norsk reiselivspolitikk. Nå reiser hun på turne for å få innspill til hvordan vi kan få flere turister til Norge.

Den landsdekkende turneen starter i fjellandsbyen Beitostølen rett etter påske, onsdag 8. april.

– Vi skal nå gå grundig gjennom reiselivspolitikken og finne ut hva som fungerer. Reiseliv er en av de viktigste næringene for fremtiden, men reiselivet må jobbe hardt og smart for å lykkes, sier reiselivsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen har varslet en ny reiselivspolitikk og skal legge frem en ny reiselivsmelding. Det er 15 år siden forrige stortingsmelding om reiseliv. Mye har skjedd siden da.

– Norge er et unikt reisemål, med stort potensial for å tiltrekke seg turister. Reiseliv er et av satsingsområdene i regjeringens næringspolitikk. Det er store muligheter, sier Mæland.

Tema for det første av fem innspillsmøter er fellesgoder i reiselivet, bærekraftig bruk av natur og infrastruktur samt øvrige innspill fra næringen selv.

– Jeg ønsker en åpen prosess, hvor reiselivsnæringen selv får definere noen av utfordringene og mulighetene vi står overfor. Innspillene er viktige for meg, så vi kan forme politikken til det beste for næringen og for å bidra til verdiskaping, sier Mæland.

Hva: Første innspillsmøte til ny reiselivsmelding.
Hvor: Radisson Blu Resort, Beitostølen.
Når: onsdag 8. april klokken 09.30-12.30.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post
tvi@nfd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker