Statens eierskap i Cermaq: Regjeringen søker handlingsrom

Regjeringen vil tirsdag 11. juni legge frem en proposisjon for Stortinget. Her vil det bli foreslått fullmakter til både kjøp og salg av aksjer i Cermaq ASA.

Det foreligger per i dag et bud på Cermaq ASA. Regjeringen har behov for handlingsrom, for å ivareta verdiene i Cermaq på best mulig måte. Det blir derfor fremmet en proposisjon til Stortinget tirsdag 11. juni. Her blir det bedt om fullmakt til både at staten kan kjøpe aksjer i Cermaq opp til en eierandel på 65 prosent, og at staten kan selge samtlige av sine aksjer.

- Staten er åpen for ulike løsninger og har en intensjon om å bidra til en industriell løsning, som ivaretar verdiene i Cermaq på en god måte. Med disse fullmaktene skaffer vi oss det nødvendige handlingsrommet, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Dersom Stortinget gir sin tilslutning, vil regjeringen senere ta stilling til hvilken fullmakt eller fullmakter som eventuelt blir benyttet. Dette vil avhenge av de ulike mulighetene som kommer frem og hvilke verdier disse representerer.

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, senior kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 996 21 213, acl@nhd.dep.no.

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker