Statsråder diskuterte finansuroen med næringslivstopper

Nærings- og handelsminister Trond Giske og finansminister Sigbjørn Johnsen møter i dag næringslivets organisasjoner samt en rekke bedriftsledere. Tema for møtet er uroen i finansmarkedene.

Usikkerheten om den økonomiske utviklingen internasjonalt har igjen økt. Ny informasjon tyder på at veksten i den internasjonale økonomien er noe svakere en forventet. Situasjonen er krevende for mange land.

I finansmarkedene har aksjekurser og råvarepriser falt markert de siste ukene, og uroen i rentemarkedene har økt. Samtidig sliter mange land med høy statsgjeld og stort innstrammingsbehov.

- Norge har klart seg svært godt i dette bildet. Aktiviteten i norsk økonomi har holdt seg oppe, arbeidsledigheten er lav, og vi har orden i statsfinansene. Som et lite land med tette økonomiske bånd til verden rundt oss, er imidlertid utviklingen hos våre handelspartnere viktig for oss. Vi har også lært hvor fort uro i finansmarkedene kan spre seg mellom land. Norske myndigheter følger derfor nøye med på utviklingen. Vårt beste forsvarsverk er å fortsette å føre en politikk for en stabil og bærekraftig utvikling i norsk økonomi og norske statsfinanser, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Statsrådene har tatt initiativ til møtet fordi de ser at uroen ute i Europa og USA kan få følger for norsk næringsliv. Derfor var parter som LO, NHO og Norsk Industri samt bedriftsledere fra blant annet Statoil, Aker, Veidekke og Grieg Seafood invitert i dag kl. 11.00 til Nærings- og handelsdepartementets midlertidige lokaler i Akersgata 13, hos Innovasjon Norge.

- Vi har tidligere sett hvordan økende uro i internasjonal økonomi har bidratt til å endre rammevilkårene for norske bedrifter. Dette kan skje også nå. Det gjør at vi ønsker en tidlig dialog med næringslivets organisasjoner og virksomheter. Tett og god kontakt mellom myndigheter, organisasjoner og næringsliv bidro til at Norge klarte seg godt gjennom forrige internasjonale finanskrise og nedgangstid. Denne dialogen ønsker regjeringen å ta vare på, derfor samler vi partene igjen i dag, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Deltakere på møte mandag 15.8.

Organisasjoner:
Roar Flåthen, LO
Petter Haas Brubakk, NHO
Stein Lier Hansen, Norsk Industri
Ketil Lyng, Byggenæringens landsforening
Sturla Henriksen, Rederiforbundet
Harald Jachwitz Andersen, HSH

Bedrifter:
Geir Axelsen, Statoil
Svein R. Brandtzæg, Norsk Hydro
Jørgen Ole Haslestad, Yara
Øyvind Eriksen, Aker
Terje Venold, Veidekke
Audun Røneid, Norske Skog

Pressekontakter:

Pressevakten FIN, 22 24 44 11.
Anne Cecilie Lund, kommunikasjonsrådgiver NHD, 996 21 213

 

 

Tags:

Dokumenter og linker