Stjernemerkingsordningen legges på is

Nærings- og handelsdepartementet har kommet frem til at stjernemerkingsordningen for hoteller ikke lar seg gjennomføre.

1. mars 2013 nedsatte Nærings- og handelsdepartementet en arbeidsgruppe for å vurdere ulike måter for å heve kvaliteten i hotellnæringen. Arbeidsgruppens rapport viser at et økende antall land i Europa tar stjernemerkingsordninger i bruk. Likevel er interessen i hotellnæringen så liten at Nærings- og handelsdepartementet har kommet frem til at ordningen ikke lar seg gjennomføre. Derfor avvikles den.

- Det var i utgangspunktet aktører i bransjen selv som ønsket en stjernemerkingsordning, og vi har fulgt opp dette. Vi ser at flere land i Europa gjør det samme, men interessen hos hotellene har gått kraftig ned. Derfor legges ordningen på is, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Etter en grundig prosess med bred involvering av hotellnæringen, ble den norske stjernemerkingsordningen lansert våren 2012. Nærings- og handelsdepartementet og hotellnæringen har stått sammen om de utredninger som er foretatt, utviklingen og etableringen av stjernemerkingsordningen.

- Fremtidens utvikling i Europa og aktørenes interesse i Norge får ligge til grunn om det skulle bli aktuelt å ta ordningen frem igjen senere, sier Giske.

Pressekontakt:

Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nhd.dep.no
eller pressevakten: Mobil 902 51 303, e-post: media@nhd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NHD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker