Stor interesse for norsk laks i Iran

- Iranske myndigheter vil gjerne ha norsk fisk og er svært interessert i våre teknologiske løsninger innen oppdrett, sier fiskeriminister Per Sandberg etter møte med Irans landbruks- og fiskeriminister Mahmoud Hojjati.

Fiskeriminister Per Sandberg har med seg en næringslivsdelegasjon med 60 deltakere innen sjømat, leverandørindustri og maritime bedrifter til Teheran denne uken. Målet er å åpne for norsk eksportnæring.

-  Med opphevelsen av sanksjonene står vi overfor en unik mulighet. Det er ikke hver dag et marked med 80 millioner mennesker åpner seg over natten, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Norge er verdens nest største sjømateksportør og eksporterer 36 millioner sjømatmåltider hver dag til 140 ulike land.

- Med våre ambisjoner er det likevel at vi stadig jobber for å utvikle nye markeder. Selv om vi ikke selger mye fisk til Iran i dag,  er det stort potensial. Hver iraner spiser bare 8 kilo fisk i året, men Iran er verdens raskest voksende markedet for bearbeidet fisk, påpeker Sandberg.

Fiskeriministeren  har tro på at Iran kan gi muligheter for eksport av både sjømat og teknologi.

- Norsk oppdrettsnæring er verdensledende og vi opplever økende interesse for våre løsninger. Iran er tydelige på at de ønsker vekst i egen oppdrettsnæring og dette kan gi muligheter for norsk leverandørindustri. Dessuten vil det styrke markedsadgangen for norsk sjømat at vi også tilbyr kompetanse og teknologi til å bygge egen industri, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker