Stor økning i kvoten av kongekrabbe

- Kongekrabbebestanden i det regulerte området øst for Nordkapp bidrar til viktige arbeidsplasser og lønnsomme bedrifter i flere kystsamfunn. Den største kvoten på åtte år og innføringen av ny modell for kvotefordeling, vil legge til rette for økt aktivitet og lønnsomhet i området i 2016, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Totalkvoten for kongekrabbe i det nye reguleringsåret 2016 er satt til 2000 tonn hannkrabber og 50 tonn hunnkrabber i det regulerte området øst for 26°Ø i Finnmark. Dette er en økning i kvoten på 700 tonn hannkrabber fra forrige reguleringsår. Reguleringsåret legges nå om slik at det følger kalenderåret, og av totalkvoten på 2000 tonn for 2016 er 260 tonn overført fra det gamle reguleringsåret 2015/2016.

- Bakgrunnen for den betydelige kvoteøkningen er at Havforskningsinstituttet fant grunnlag for en oppjustering av bestandsstørrelsen etter årets tokt. Det er også et mål å holde bestandsstørrelsen på et nivå som ikke fører til for stor spredning av kongekrabbe utenfor det kvoteregulerte området, sier Aspaker.

Minstemålet på 130 mm skjoldlengde blir videreført for både hann- og hunnkrabber. Av kvoten på hannkrabber blir 150 tonn satt av til ”skadde” krabber, for å bidra til at også slike krabber blir utnyttet kommersielt.

Ny kvotemodell for fartøy som har adgang til dette fiskeriet, hvor kvotestørrelsen avhenger av fartøyets omsetning i andre fiskerier det foregående året, innføres som tidligere varslet med virkning fra 1. januar 2016.

Reguleringene for fisket etter kongekrabbe i 2016 var på høring tidligere i år, og forskrift for dette fiskeriet vil bli fastsatt før årsskiftet.

Kvotefaktor til fartøy med adgang til å delta i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe, basert på fartøyets omsetning fra andre fiskerier det foregående året:

Førstehåndsverdi (kr) fra annet fiske det foregående året Kvotefaktor
0 – 24 999 0,10
25 000 – 49 999 0,25
50 000 – 99 999 0,50
100 000 ≤ 1,00

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Dokumenter og linker