Større tillit til Altinn enn noensinne

Flere enn noen gang mener Altinn er både enkelt og trygt. Næringslivet sparer over en milliard kroner årlig takket være enklere, tryggere og bedre løsninger.

En fersk undersøkelse viser at næringslivet har svært høy tillit til Altinn. 95 prosent opplever Altinn som trygt å bruke, mens 85 prosent synes løsningen med elektroniske skjema og tjenester er enkel.

– Dette er storartede tall. Det viser at satsing på kvalitet, testing og stabil drift av Altinn har vært vellykket. Men vi er på ingen måte i mål. Vi vil satse videre på Altinn i regjeringens arbeid med å fornye, forenkle og forbedre Norge, sier næringsminister Monica Mæland.

Stabil og enkel
Undersøkelsen ble gjort i juni blant 2000 næringslivsledere. Responsen fra næringslivet viser at brukerne opplever at Altinn er mer stabil og enklere å bruke.

Mens 74 prosent opplevde Altinn som stabil og tilgjengelig i 2013, er det hele 85 prosent som svarer det samme i år. 85 prosent svarer også at Altinn er enkel å bruke til skjemarapportering. Det er et byks på 11 prosentpoeng siden i fjor. På spørsmål om hvor fornøyd brukerne er med Altinn-løsningen alt i alt, har andelen som er fornøyd eller svært fornøyd økt fra 76 prosent i 2013 til 83 prosent i år.

Sikker plattform
På spørsmål om sikkerhet er tilliten til løsningen høyere enn noensinne. Hele 95 prosent opplever at det er trygt å bruke Altinn, en framgang på 9 prosentpoeng fra i fjor.

– Det er helt avgjørende at både næringslivet, innbyggere og Altinn-etatene har tillit til at Altinn er en sikker løsning. Blant forvaltningsorganene som deltar i Altinn-samarbeidet, finner vi etater som Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Økokrim. Sikkerheten i Altinn har hatt og vil fortsette å ha høy prioritet hos Brønnøysundregistrene, sier Altinn-direktør Kjersti Lauritzen.

Store innsparinger
I gjennomsnitt sparer bedriftene 25 minutter på å sende et skjema digitalt via Altinn. Basert på 12 millioner innsendte skjemaer via Altinn i 2013 og gjennomsnittlig timekostnad på 315 kroner, betyr det en innsparing på over en milliard kroner årlig. Da er ikke innsparingene for det offentlige regnet med, og heller ikke spart porto.

– Altinn har betydd store innsparinger for næringslivet. Næringslivet sier selv at Altinn sparer dem for arbeidstid verdt over en milliard kroner årlig.  Det er ikke tvil om at Altinn har vært en svært god investering, sier Mæland.

Les hele undersøkelsen her.

Noen fakta om Altinn:

 • Altinn er et offentlig samarbeid for å digitalisere og forenkle dialogen med offentlig forvaltning
 • Altinn ble åpnet av tidligere finansminister Per-Kristian Foss og tidl. næringsminister Ansgar Gabrielsen 4. desember 2003
 • Om lag 200 millioner skjema og meldinger er sendt via Altinn siden starten
 • Nær 100 prosent av selskaper og næringsdrivende benytter Altinn til offentlig rapportering
  • o   99 prosent av mva-pliktige rapporterer via Altinn annenhver måned
  • o   98 prosent av lønns- og trekkoppgaver og aksjonærregisteroppgaver
  • o   97 prosent av selvangivelser for selskaper rapporteres via Altinn
  • o   82 prosent av årsregnskap til Regnskapsregisteret ble sendt via Altinn i 2013. Elektronisk innsending til Regnskapsregisteret blir obligatorisk fra 2015.
  • I seksjonen «Starte og drive bedrift» på Altinn.no presenteres det du trenger å vite for å etablere deg som næringsdrivende og drive næringsvirksomhet i Norge
  • Altinn gir også en full oversikt over statlige støtteordninger for næringsdrivende
  • Den store internasjonale undersøkelsen «Paying taxes», som PwC utfører på vegne av blant andre Verdensbanken, viser at norske bedrifter bruker under halvparten så mye tid på skatte- og avgiftsrapportering som gjennomsnittet i OECD og EU.
  • Altinn har gitt næringslivet og resten av samfunnet innsparinger på 10-15 milliarder kroner siden starten.
  • Les mer om Altinn på www.altinn.no/om
  • Se pressemeldingen om «Paying taxes»-undersøkelsen for 2013
  • Etatene (inkludert KS) som deltar i Altinn-samarbeidet: www.altinn.no/altinn-etatene

Pressekontakt:
For Mæland: Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nfd.dep.no
For Lauritzen: Pressetelefon for Altinn, tlf 75 00 78 00, ASFinfoleder@brreg.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Dokumenter og linker