Storsatsing på forskning og innovasjon gir resultater

Regjeringen har styrket satsingen på innovasjon og forskning med 2,4 milliarder kroner siden 2013. Ordningene som er styrket gir flere arbeidsplasser i bedriftene, viser en ny uavhengig analyse fra SSB. 

-  I 2016 bruker Nærings- og fiskeridepartementet 7,4 milliarder kroner på forskning og innovasjon. Vi trenger å vite at de milliardene vi bruker faktisk har effekt. SSBs analyse viser at det stemmer. Rapporten slår fast at regjeringens forsknings- og innovasjonspolitikk har bidratt til flere arbeidsplasser og mer verdiskaping, sier næringsminister Monica Mæland.

SSB har gjort analysen på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Dette er et av de største evalueringsprosjektene departementet har satt i gang noensinne.

Regjeringen har totalt styrket satsingen på innovasjon og næringsrettet forskning med 2,4 milliarder kroner siden 2013. Dette gir varige resultater, ifølge rapporten.

SSB har også sett på hvilke ordninger som har best effekt, slik at regjeringen kan gjøre bedre prioriteringer i forsknings- og innovasjonspolitikken.

Analysen viser at de store beløpene som har gått til forskning og innovasjon har gitt resultater både i antall arbeidsplasser, økt verdiskaping og økt omsetning for næringslivet.

-  Da vi gikk inn i regjering i 2013 var vi tydelige på at norsk økonomi må omstille seg i årene som kommer. Derfor har vi satset stort på nettopp innovasjon og forskning. Det har vært gode prioriteringer, ser vi nå i etterkant, sier Mæland.

Noen hovedkonklusjoner:

  • Når en bedrift får pengestøtte, skalerer den opp virksomheten. Salgsinntektene øker, og det gjør også antall ansatte. Beregningene viser at én million kroner i støtte gir 0,8 flere årsverk i en bedrift gjennom Innovasjon Norge og mellom 1,2 og 1,7 nye årsverk gjennom Skattefunn.
  • Én million kroner i støtte fra Skattefunn øker verdiskapingen i en bedrift med 1,8 mill. kroner årlig sammenlignet med lignende foretak som ikke har fått støtte.
  • Forskningskapital i næringslivet som Forskningsrådet og Skattefunn har vært med å bygge opp har en privatøkonomisk avkastning på 7 prosent.
  • Støtte til under kr 500.000 gir ingen dokumenterbare effekter.
  • Støtte til over 1,5 millioner kroner gir de største effektene.
  • Skattefunn-ordningen kommer veldig godt ut – den har også god effekt på unge bedrifter.
  • Innovasjon Norge spiller en viktig rolle for innovative vekstbedrifter som kan ha problemer med privat finansiering av risikable prosjekter. Ingen foretak kan imidlertid holde seg i live bare ved hjelp av støtte fra Innovasjon Norge ettersom en liten andel får gjentatt støtte.
  • Forskningsrådet støtter mange forskningsintensive virksomheter som kan ha mange gode prosjekter over tid. For Skattefunn-ordningen og Innovasjon Norge er det lavere terskel for å få pengestøtte, men undersøkelsen viser også at disse aktørene kan være døråpnere for større forskningsprosjekter i Forskningsrådet.

Lenke til rapporten kan dere finne på våre nettsider eller på nettsidene til SSB. 

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil 975 26 759, e-post csh@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker