Støtte til Arctic Race of Norway

Regjeringa foreslår å støtte sykkelrittet Arctic Race of Norway med inntil 15 millionar kroner per år i 2016, 2017 og 2018. Støtta føreset at ho kan bli gitt i tråd med regelverket i EØS-avtalen.

- Arctic Race har på berre få år blitt eit stort, internasjonalt sykkelritt. Rittet skapar positiv aktivitet i Nord-Noreg, seier næringsminister Monica Mæland.

Nærings- og fiskeridepartementet er i dialog med EFTAs overvåkingsorgan (ESA) om korleis myndigheitene kan støtte sykkelrittet i tråd med regelverket om statleg støtte. Desse reglane skal sikre at næringsdrivande i heile EØS-området har føreseielege konkurranse- og rammevilkår.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»