Styrker eksportfinansieringstilbudet til norske verft

Regjeringen åpner for å gi eksportfinansiering til norske kjøpere av havmerder og krillfiskebåter. Tiltakene skal bidra til å gjøre norske verft og utstyrsleverandører mer konkurransedyktige.

- I dag kan GIEK og Eksportkreditt Norge kun tilby eksportfinansiering til offshore havmerder og krillbåter dersom de eksporteres, eller til norsk utstyr som bygges i andre land. Regjeringen ønsker et konkurransedyktig og forutsigbart eksportfinansieringstilbud som er tilpasset næringslivets behov, sier næringsminister Monica Mæland.

Eksportkreditt Norge tilbyr norske og utenlandske selskaper lån når de skal kjøpe varer og tjenester fra norske eksportbedrifter. Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) garanterer for slike lån både for Eksportkreditt Norge og private banker. Målet er å fremme norsk eksport, noe som kan bidra til å sikre arbeidsplasser i Norge.

- Jeg er veldig glad for at vi har fått dette på plass, slik at flere av oppdragene fra havbruk og fiskeri kan gå til norske leverandører. Det er stor optimisme og mange byggeplaner i næringen, så dette kan absolutt bidra sysselsetting gang langs kysten, sier fiskeriminister Per Sandberg.

I dag kan norske kjøpere av skip og flytende innretninger få eksportfinansiering når disse enhetene tjener pengene sine fra utenriksfart eller offshore­virksomhet. Rederiene kunne ellers ha gjort seg tilgjengelig for ordningene ved å registrere seg i utlandet. Regjeringen presiserer nå overfor GIEK og Eksportkreditt Norge at de kan finansiere norske selskapers kjøp av offshore havmerder fra norske verft.

Regjeringen åpner også for at GIEK kan garantere for lån til krillfartøy som bygges i Norge og selges til norske kjøpere. Krillfartøy skal dermed behandles likt som fiskefartøy. Fiskefartøy kan finansieres dersom de skal gå i utenriksfart, uavhengig av om de bruker norsk eller utenlandsk flagg. Det åpnes også for at GIEK kan gi garantier til eksport av utstyr til krillfartøy som bygges i utlandet for norske kjøpere. Regjeringen vil sende på høring et tilsvarende forslag for Eksportkreditt Norge.

For mer informasjon om eksportfinansieringstilbudet, ta kontakt med GIEK (www.giek.no) eller Eksportkreditt Norge (www.eksportkreditt.no).

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Dokumenter og linker