Svar til Havfisk om aktivitetsplikt

Report this content

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt svar til Havfisk ASA om de planlagte endringene i driften av Norway Seafoods AS som ble offentliggjort tidligere i år. Departementet slår i brevet fast at aktivitetsplikten knyttet til Havfisk sine konsesjoner overholdes når Norway Seafoods planlegger å flytte aktivitet fra Rypefjord til Forsøl – begge i Hammerfest kommune.

Departementet noterer seg at det i planene er lagt opp til en styrking av Norway Seafoods sin foredlingsvirksomhet i Norge, blant annet gjennom investeringer på 150-200 millioner fram til 2017, og at dette er en løsning som styret, ledelsen og de ansatte sine representanter står sammen om. Det samlede aktivitetsnivået på landssiden i Finnmark forventes å øke de nærmeste 3-5 årene, forutsatt en positiv utvikling av nye teknologiske og driftsmessige løsninger og markedsposisjoner. 

Departementet slår i brevet fast at aktivitetsplikten knyttet til Havfisk sine konsesjoner overholdes når Norway Seafoods planlegger å flytte aktivitet fra Rypefjord til Forsøl – begge i Hammerfest kommune. En flytting av virksomheten er innenfor aktivitetsplikten fordi den er knyttet til Hammerfest kommune, og ikke til Rypefjord spesielt. Aktiviteten i Forsøl forventes å bli mindre enn i Rypefjord, men til gjengjeld forventes helårige arbeidsplasser der omfanget av permitteringer blir redusert sammenlignet med de senere år. Det legges samtidig opp til en videre utvikling av driften i Forsøl, noe som kan medføre større aktivitet på sikt.