Tenker store tankar – Fjell-Noreg er i gang!

Som ei del av prosjektet for restrukturering av reisemålsselskapa i Noreig, eit av dei største tiltaka i regjeringa sin reiselivsstrategi "Destinasjon Noreg", er det satt ned prosjektgrupper i dei seks tiltankte landsdelane i Noreg.

Desse regionale prosjektgruppene skal leie arbeidet med å etablere dei einskilde landsdelsselskap og tilhøyrande destinasjonsselskap.

Prosjektgruppa i Fjell-Noreg hadde sitt fyrste møte 13.2.2013. Prosjektgruppa sine deltakarar er på plass, mandatet er formidla og drøftingane rundt rolledeling og arbeidsoppgåver for dei ulike aktørane i ny struktur er i gong. I gruppa sitt oppstartmøte var det høgt under taket og stort engasjement for prosessen som er satt i gang. Gruppa, som er breitt sett saman av store og små næringsaktørar samt offentlege aktørar, er innstilt på å drive prosessen på vegne av, og i samarbeid med, heile reiselivsnæringa i Fjell-Noreg-regionen. Gruppa var allereie samstemte på eit punkt: det er nå på tide å tenke store tankar for denne næringa. Oppstartmøtet lover bra for vidare prosess med å jobbe fram ein slagkraftig forretningsplan for den nye strukturen. Prosjektgruppa skal ha sju møter i løpet av 2013.

Prosjektgruppa i Fjell-Noreg er sett saman av desse medlemene:

Prosjektgruppe Fjell-Noreg:

Offentleg sektor:

Trond Carlson, Oppland fylkeskommune
Ole Martin Norderhaug, Trysil kommune
Tony Arild Kjøl, Hol kommune
Jon Rolf Næss, Bykle kommune
Jon Skriubakken,Telemark fylkeskommune

Reiseliv, destinasjonsselskap:

Gudrun Sanaker Lohne, Destinasjon Trysil
Vidar Svanemyr, Lillehammer Turist
Ragnhild Kvernberg, Hallingdal Reiseliv
Bernt Amdahl, Destinasjon Oppdal

Næring:

Atle Hovi, Beitostølen
Birgit Haugen, Geilolia
Mathias Lindström, Skistar
Marius Flaaten, Alpinco
Jan Egil Halbjørhus, Hemsedal Turisttrafikklag
Stein Birger Johnsen, Rauland Turist
Halvor Skjøren, Breisjøseter Turisthytte

Stein Ove Rolland, Innovasjon Noreg
Torunn Hovi, Innovasjon Noreg

Eigil Rian, Nærings- og handelsdepartementet
Dag Holler, Nærings- og handelsdepartementet
Kirsti Aulstad Sogn, Nærings- og handelsdepartementet.

Mandat og annen informasjon om restrukturering av reisemålsselskapene:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/tema/reiselivsnaring.html?id=1338

Regjeringens reiselivsstrategi - Destinasjon Norge:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/rapporter_planer/rapporter/2012/destinasjon-norge.html?id=677870

Kontakt: Pressevakt Nærings- og handelsdepartementet, telefon: 902 51 303

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»