Tidenes satsing på forenkling

Nærings- og handelsminister Trond Giske lanserte tidenes største satsing på forenkling under NHOs Småtinget i Trondheim.

- Vi gjør alvor av løftet om et tallfestet mål på forenkling. Innen 2015 skal vi forenkle vekk 10 milliard kroner. Dette er et svært ambisiøst mål, og for at vi skal lykkes er vi avhengig av hjelp fra bedrifter som vet hvor skoen trykker, sa Giske.

Fra 1.1.2011 til 1.1.2016 skal kostnader bedrifter har for å følge opp myndighetspålagte rapporteringskrav reduseres med hele 10 milliarder kroner. Det tilsvarer en reduksjon på omtrent 20 prosent av dagens nivå. Om lag halvparten av kuttene skal gjøres i inneværende stortingsperiode.

Tidligere i vår opphevet regjeringen revisjonsplikten for aksjeselskaper med årlige driftsinntekter mindre enn 5 millioner kroner. Mellom 130 000 og 140 000 selskaper berøres av endringen. Hvert av dem antas å spare mellom 10 000 og 30 000 kroner i årlige revisjonsutgifter. Til sammen utgjør bortfallet av revisjonsplikten en besparelse på opp mot to milliarder kroner i året for norsk næringsliv.

I sin tale til Småtinget forsikret nærings- og handelsministeren at nye forenklingstiltak vil komme. Videreutvikling av AltInn og elektronisk innrapportering, samt forenklinger i aksjeloven var noen av de tiltakene nærings- og handelsministeren la vekt på. 

- Målet er mindre tidkrevende innrapportering, mer gjenbruk av data på tvers av statlige etater og et regelverk som er treffsikkert og enkelt å forstå. Vi har kommet et langt stykke på vei og skal følge opp med ytterligere tiltak slik at forenklingsarbeidet virkelig vil merkes i den enkelte bedrift, sa nærings- og handelsministeren.

Vedlagt: Faktaflak om forenkling

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 99621213

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

 

Tags:

Dokumenter og linker