Tidenes sjømatrekord

Norsk sjømateksport er mer enn doblet på 10 år. Sjømateksporten i 2015 endte på 74,5 milliarder kroner, det er det høyeste nivået noensinne.

- Hele Norge kan glede seg over at norsk fisk går så det suser! Lav kronekurs har gitt god drahjelp det siste året, men det viktigste er at vi har flinke folk i næringa som klarer å ta den flotte råvaren som svømmer rundt i våre farvann og gjør den om til verdier. Det er de som sørger for at vi kan feire eksportrekorder år etter år, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Norsk sjømateksport har satt ny rekord til tross for utfordringer i flere markeder, som Russland og Kina.

- Sjømatnæringens styrke er at den er omstillingsdyktig. Når det oppstår utfordringer i ett marked så ser vi at andre land står klare til å ta imot sjømat fra Norge. Men det er klart det merkes når store markeder faller bort. Arbeidet med å forbedre markedsadgangen for norsk sjømat er svært viktig for regjeringen, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Sjømateksporten i 2015 endte på 74,5 milliarder kroner. Dette er en økning på 8,4 prosent fra den tidligere rekorden i 2014.

Les mer om eksporttallene hos Norges Sjømatråd

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker