Trond Giske lanserte reiselivsstrategien

Regjeringens nye reiselivsstrategi – Destinasjon Norge – ble lansert i dag, på restauranten Onda på Aker Brygge. Strategien skal sikre at Norge tar sin del av veksten i en av verdens raskest voksende næringer.

- Reiselivsnæringen står for 3,3 prosent av norsk BNP. Norge har unike forutsetninger for å utvikle gode reiselivsprodukter. Men det skjer ikke av seg selv, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Norge konkurrerer allerede med et stort antall utenlandske reiselivsprodukter. Med reiselivsstrategien legger regjeringen til rette for at kunder i hele verden skal velge Norge som destinasjon. Reiselivsstrategien legger til rette for en mer produktiv reiselivsnæring, flere helårs arbeidsplasser og flere unike reiselivsprodukter.

- De gode og verdifulle opplevelsene utgjør reiselivsproduktet Norge. Reiselivsnæringen selv må ta hovedansvaret for produksjon av opplevelser, men regjeringen vil bidra med en politikk som legger til rette for at reiselivsnæringen skal være mest mulig i stand til å utvikle de gode opplevelsene.

Det mest omfattende tiltaket i den nye reiselivsstrategien er restrukturering av landets destinasjonsselskaper. Sammen med fylkeskommunene og kommunesektoren vil regjeringen sette i gang et prosjekt som skal profesjonalisere og effektivisere reisemålsselskapene i Norge.

- Mer og bedre samarbeid er nøkkelen til økt produktivitet i reiselivsnæringen. En høyproduktiv og kunnskapsbasert reiselivsnæringen vil gi Norge flere lønnsomme bedrifter og flere helårs arbeidsplasser, sier Giske.

Strategien tar flere grep for å øke samarbeidet i næringen, mellom reiselivsnæringen og tilstøtende næringer, og mellom reiselivsnæringen og myndighetene. Blant annet skal det opprettes et nytt samarbeidsforum. Dette skal være med å styrke Nærings- og handelsdepartementets koordinering av sektormyndighetene som berører reiselivsnæringen.

- I 2012 vil det for første gang være 1 milliard turistankomster i løpet av et år, på verdensbasis. Strategien skal bidra til at vi tar vår del av denne økningen.

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker