Trond Giske mottar forslag til ny skipsarbeidslov

Utvalget legger fram sin utredning for nærings- og handelsminister Trond Giske, torsdag 1. november

En ny skipsarbeidslov skal erstatte dagens sjømannslov fra 1975. I utvalgets mandat er det blant annet bedt om å vurdere den nåværende aldersgrensen på 62 år.

Til stede er: Professor emeritus Hans Jacob Bull, utvalgsleder, Jaqueline Smith, generalsekretær Norsk Sjømannsforbund, Hans Sande, direktør Norsk Sjøoffisersforbund  og Viggo Bondi, advokat Norges Rederiforbund og representant i utvalget. 

Dette skjer i  Kongens gate 8 kl 1030. Presse som ønsker å være til stede bes sende e-post til nhdinfo@nhd.dep.no innen torsdag 1. november kl 09.00