Trond Giske mottar forslag til ny skipsarbeidslov

Utvalget legger fram sin utredning for nærings- og handelsminister Trond Giske, torsdag 1. november

En ny skipsarbeidslov skal erstatte dagens sjømannslov fra 1975. I utvalgets mandat er det blant annet bedt om å vurdere den nåværende aldersgrensen på 62 år.

Til stede er: Professor emeritus Hans Jacob Bull, utvalgsleder, Jaqueline Smith, generalsekretær Norsk Sjømannsforbund, Hans Sande, direktør Norsk Sjøoffisersforbund  og Viggo Bondi, advokat Norges Rederiforbund og representant i utvalget. 

Dette skjer i  Kongens gate 8 kl 1030. Presse som ønsker å være til stede bes sende e-post til nhdinfo@nhd.dep.no innen torsdag 1. november kl 09.00

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»