Trond Giske tilbake til kontoret

En uke etter terrorangrepet var Trond Giske tilbake til sine kontorer i R4. Bygget ble hardt rammet av bomben som eksploderte i regjeringskvartalet sist fredag. 

Trond Giske var i dag i lokalene til Nærings- og handelsdepartementet, for å hente viktige dokumenter og noen personlige eiendeler.

- Det gjorde et sterkt inntrykk på meg å se ødeleggelsene, og å besøke omgivelsene hvor så mange mistet livet eller ble skadet. Det blir en viktig jobb å vise omsorg for alle som er berørt. Det har etter omstendighetene gått bra med næringsdepartementets medarbeidere, ingen har mistet livet eller er hardt skadet. Men mange har hatt dramatiske opplevelser og vil føler sorg over alle som er rammet blant kollegene våre i regjeringskvartalet, sier Trond Giske.

Vedlagt denne pressemeldingen er blider fra når statsråden var i lokalene.

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 99621213

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker