Tror på nye reiselivsrekorder

Reiselivsnæringen tror på nye rekorder i 2016. Forventningene er store til den viktige vintersesongen.

- Norge er et unikt reisemål. Reiseliv er en viktig næring for fremtiden. Det er gode nyheter at bransjen ser lyst på 2016, sier reiselivsminister Monica Mæland.

Det har aldri før vært større forventninger foran en ny sesong. De gode utsiktene skyldes blant annet den lave kronekursen. Næringen har også fjorårets gode vinter friskt i minne, med en økning på ni prosent i utenlandske gjestedøgn. Optimismen preger alle markeder og alle deler av næringen.

Viktige vinterturister

-Vinteren er en viktig sesong for reiselivet. Vinterturistene har et høyt forbruk i Norge, sier Mæland.

54 prosent av deltakerne i Norges turistbarometers vinterundersøkelse tror 2016 blir bedre enn 2015. 39 prosent venter en tilnærmet lik sesong. Kun åtte prosent tror vintersesongen 2016 blir dårligere enn 2015-sesongen. 

Deltakerne i undersøkelsen består av representanter fra norsk og utenlandsk reiselivsnæring. Norges turistbarometers undersøkelse gjennomføres av Innovasjon Norge to ganger i året, før sommer- og vintersesongen.

Fra Danmark og Sverige

57 prosent av de utenlandske ferieturistene er skiturister. Skituristene kommer hovedsakelig fra Danmark og Sverige.

Norge tjener mer per døgn på et reisefølge av skiturister, enn et gjennomsnittlig reisefølge for en sommerturist. En skiturist i Norge har et gjennomsnittlig døgnforbruk på 1.190 kroner, og hver person har et forbruk på 7.565 kroner på hele reisen.  Reisefølget er stort, og består i snitt av 4,7 personer.

Hvert reisefølge av skiturister har et gjennomsnittlig døgnforbruk på 5.593 kroner. Til sammenligning består et reisefølge av sommerturister på 3,1 personer, og har et gjennomsnittlig døgnforbruk på 4.960 kroner.

Solid fjorår

Fjoråret var et solid år for reiselivsnæringen. SSBs overnattingsstatistikk viser at det var 28,5 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder fra januar til oktober. Det var en økning på fem prosent fra samme periode 2014. Norske overnattinger økte med tre prosent, mens antall utenlandske gjestedøgn ligger åtte prosent høyere enn året i forveien.

Det ble registrert flere gjestedøgn fra store og viktige markeder som Tyskland, Sverige, Danmark, Storbritannia og Nederland. Samtidig fortsetter veksten fra USA. Antall gjestedøgn har tatt seg opp fra både Frankrike, Italia og Spania. Sammenlignet med våre naboland har Norge hatt betydelig større vekst fra Asia, men også fra Brasil, Sør-Europa og Storbritannia.

Ny reiselivspolitikk

Reiseliv er en av vedens raskest voksende næringer.

- Regjeringen ønsker at Norge skal ta en større del av den internasjonale veksten. Vi jobber nå med en reiselivsmelding. Der skal vi se nærmere på hvordan vi kan styrke reiselivsnæringens konkurransekraft, sier Mæland.

Meldingen skal etter planen legges frem i løpet av 2016. Den norske reiselivsnæringen har nesten 120 000 ansatte og en samlet årlig verdiskaping på nærmere 70 milliarder kroner. Det tilsvarer rundt fem prosent av verdiskapingen i næringslivet.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker