Utreder sikkerhet for fritidsbåter

Om lag tretti personer har omkommet ved bruk av fritidsbåt årlig de senere årene. Også i år har det vært flere alvorlige ulykker tilknyttet slik båtbruk. -Sikkerheten må utredes ytterligere, sier nærings- og handelsminister Trond Giske og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

- En rekke tiltak for å bidra til økt sikkerhet til sjøs er iverksatt. Regjeringen ønsker å utrede om flere må på plass, eller om eksisterende regelverk må bli strammet opp, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.
Sjøfartsdirektør Olav Akselsen skal lede en arbeidsgruppe med deltakelse fra relevante organisasjoner og brukergrupper.
- Vi ønsker en bred gjennomgang og evaluering av sikkerheten til fritidsbåter, med forslag til konkrete tiltak for å gjøre bruken tryggere, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.
Arbeidsgruppens arbeid skal munne ut i en rapport som skal ferdigstilles innen 1. april 2012.
-Alle berørte parter må bli tatt med i dialogen, og alle forslag som er fremme i debatten skal bli vurdert, sier Giske.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»