Utsetter høringsfrist i sak om omregningsfaktorer

- Etter et entydig ønske fra næringen har Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet i dag besluttet å utsette høringsfristen i sak om omregningsfaktorer i fisket etter torsk nord for 62˚ N, sier fiskeriminister Per Sandberg. 


Høringsfristen var opprinnelig satt til 26. januar, men utsettes nå til 15. april 2016.

Dette innebærer at det ikke vil være aktuelt å innføre nye omregningsfaktorer denne vintersesongen.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker