Val av tomt for nytt bygg for Brønnøysundregistra

Næringsminister Monica Mæland har avgjort kvar det nye bygget til Brønnøysundregistra skal byggast.

Val av tomt for nytt bygg til Brønnøysundregistra har engasjert lokalsamfunnet i Brønnøysund. Næringsminister Monica Mæland har vurdert dette grundig, og fått innspel frå Brønnøy kommune samt leiing og tilsette ved Brønnøysundregistra. No er tomtevalet tatt, og det vil bringe byggesaka eit langt steg vidare.

– Eg er glad for å fortelje at det nye bygget til Brønnøysundregistra skal byggast i Schrøderkvartalet. Dei tilsette ved registra har i lang tid hatt krevjande arbeidsforhold, og no skal dei få eit nytt, moderne bygg, seier næringsminister Monica Mæland.

Ved val av tomt er det lagt vesentleg vekt på at aktiviteten til Brønnøysundregistra kan samlast på ein stad. Tomta tek òg omsyn til behovet for plass på lang sikt. Det er lagt stor vekt på at Brønnøy kommune ønskjer å ha bygget i sentrum og at leiing og tilsette ved Brønnøysundregistra meiner ei sentrumsløysing er attraktiv.

– Det nye bygget skal bidra til å profilere både Brønnøysund og Brønnøysundregistra på ein positiv måte. Eg er glad for at Statsbygg er godt førebudd til å jobbe vidare med prosjektet. Det skal dei gjere i nært samarbeid med kommunen og Brønnøysundregistra, seier Mæland.

Pressekontakt

Fungerende kommunikasjonssjef Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nfd.dep.no
eller pressevakten: Mobil 902 51 303, e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker