Varsler ny industrimelding: Ruster industrien for fremtiden

Ny teknologi, roboter og digitalisering vil forandre måten vi jobber på. Nå skal regjeringen ruste industrien til å møte endringene.

- Norge har en stolt industrihistorie. Samtidig ser vi nå en teknologisk utvikling som i årene fremover vil endre norsk industri slik vi kjenner den, sier næringsminister Monica Mæland.

Norsk industri står overfor store endringer. Bedriftene må i økende grad finne lønnsomhet utenfor petroleumssektoren. Ny teknologi vil prege og endre industribedriftene.

- I industrimeldingen vil vi drøfte hvordan vi kan sørge for at næringspolitikken bidrar til å fremme god omstillingsevne, økt bærekraft og fortsatt høy konkurransekraft i norsk industri. Og vi vil se på industrien i lys av det grønne skiftet, sier Mæland.

Et av temaene i meldingen vil være å se på i hvilken grad bedrifter, arbeidstakere og kompetansemiljøer kan håndtere og utnytte de varslede endringene.

- Vi har gode forutsetninger for å møte de nye trendene. Vi har flere sterke kompetansemiljøer som leverer bærekraftige løsninger. Vi har en kultur for innovasjon og omstilling. Og vi har et unikt samarbeid mellom fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjonene og staten, sier næringsministeren.

Teknologitrendene er særlig interessante for Norge som et høykostnadsland. De kan blant annet føre til at vi kan hente hjem igjen visse typer industriproduksjon som tidligere er satt ut. Ny teknologi legger også til rette for mer effektiv, mer presis og mer automatisert produksjon. Den vil føre til nye produkter, nye verdikjeder og nye forretningsmodeller. Samtidig vil utviklingen også by på utfordringer for både bedrifter og arbeidstakere.

-Jeg ser frem til å jobbe tett med de store industribedriftene, organisasjonene i arbeidslivet og  fagmiljøene for å utvikle en god industripolitikk for landet vårt, sier Mæland.

En rekke andre land og regioner arbeider med tilsvarende problemstillinger. Selv om norsk industri har sine særtrekk, er de aller fleste trendene globale.

- I meldingen vil vi se nærmere på hvordan andre land jobber med disse spørsmålene, sier næringsministeren.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker