Vedtak om grønne laksekonsesjoner Gruppe A (Troms og Finnmark) opprettholdes

Nærings- og fiskeridepartementet har avgjort klagesakene i Gruppe A. Samtlige klager er avvist, og Faggruppens vedtak er opprettholdt.

- Vi er i all hovedsak enig med Faggruppens vurderinger. Det betyr at tiltakene stor smolt og bruk av triploid fisk er tillagt særlig vekt. I tillegg har de søkerne som har vunnet frem forpliktet seg også til andre tiltak, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Etter dette har følgende selskap fått endelig tilsagn om konsesjon i Gruppe A (Troms og Finnmark):

Finnmark (ingen mindre aktører)

NRS Finnmark AS                      5 tillatelser

Grieg Seafood Finnmark  AS     4 tillatelser

Cermaq Norway                         1 tillatelse

Troms

Mindre aktører:

Wilsgård Fiskeoppdrett AS               2 tillatelser

Gratanglaks AS                                1 tillatelse

Salaks AS                                         1 tillatelse

Kleiva Fiskefarm AS                         1 tillatelse

Åpent for alle:

Nor Seafood AS                               2 tillatelser

Nord Senja Laks AS                         2 tillatelser

Nordlaks Oppdrett AS                      1 tillatelse

Det følger av tildelingsforskriften at de som nå har fått endelige tilsagn må betale vederlaget for tillatelsene innen 30 dager, inkl. helligdager.

- Vi fortsetter nå klagebehandlingen av klagene i Gruppe C (de mørkegrønne). Jeg kan ikke si konkret når vedtak i denne gruppen vil foreligge, men det legges også i det videre opp til en effektiv saksbehandling, sier Aspaker.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker