Viderefører og styrker Innlandsutvalget

Regjeringen henter mer kompetanse fra næringslivet og utvider Innlandsutvalgets mandat.

- Næringslivet spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å løfte Innlandet. Derfor ønsker vi at næringslivet skal være bredere og bedre representert i Innlandsutvalget, sier næringsminister Monica Mæland.

Innlandsutvalget ble opprettet for å se på muligheter og utfordringer i Innlandet. Målet er å skape en sterkere og mer attraktiv region.

Regjeringen viderefører dette viktige arbeidet, men gjør noen endringer i utvalgets sammensetning og mandat.

Fire nye deltakere oppnevnes: Hans Rindal, konsernsjef i Moelven Industrier, Thomas Nordahl, professor ved Høgskolen i Hedmark, Anita Hager, daglig leder i Intek Engeneering og Elisabet Norderup Michelson, gründer i Elmico.

Samtidig tas fire medlemmer ut: Torunn Aass Taralrud, direktør i Innovasjon Norge, Anne Cathrine Holth, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Hedmark, Tommy Rudihagen, partner i Rudihagen, og Maren Kyllingstad, direktør i Eidsiva Marked.

Innlandsutvalget skal beskrive og vurdere næringsrelevante forhold for næringslivet i Innlandet, kartlegge behov og rammebetingelser for næringslivet på sentrale vekstområder i landsdelen og foreslå tiltak som kan styrke næringsutviklingen, lønnsomme arbeidsplasser og verdiskapingen i regionen. I tillegg skal utvalget nå se på behovet for fremtidige infrastrukturlinjer.

- Jeg ser frem til å motta utvalgets innspill til hvordan vi kan skape vekst i regionen, sier Mæland.

Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. juni 2015.

Innlandsutvalgets medlemmer

 • Leder: Sverre Narvesen – adm. dir. i SINTEF Raufoss Manufacturing AS
 • Ådne Cappelen – forsker SSB
 • Karianne Eide Longva – prosjektleder Arena Heidner
 • Gudrun Sanaker Lohne – turistsjef Destinasjon Trysil
 • Solbjørg Kvålshaugen – bestyrer Fondsbu turisthytte
 • Idun Christie – adm. dir. Graminor
 • Morten Ørbeck – forskningsleder Østlandsforskning
 • Ottar Henriksen – styreleder NHO Innlandet
 • Iver Erling Støen – distriktssekretær LO Oppland
 • Einar Myki – leder Hedmark Bondelag
 • Are Søby Vindfallet – gründer og adm. dir. Making View AS
 • Erik A. Dahl – adm. dir. Mjøsen Skog SA
 • Hans Rindal – konsernsjef Moelven industrier ASA
 • Thomas Nordahl – professor Høgskolen i Hedmark
 • Anita Hager – daglig leder Intek engineering AS
 • Elisabet Norderup Michelson – gründer Elmico AS

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nfd.dep.no

 

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker