Vil eksportere mer fisk til Nigeria

Sammen med en norsk delegasjon har statssekretær Ronny Berg besøkt Lagos i Nigeria. Nå håper han at sjømateksporten til landet blir enklere og øker.

- Nigeria er et viktig marked for norsk sjømat, men de siste par årene har det vært noen utfordringer med eksporten. Jeg har drøftet disse utfordringene med nigerianske myndigheter, og jeg ser lyst på fremtiden for norsk sjømat i Nigeria, sier statssekretær Ronny Berg.

Sjømat er en viktig del av kostholdet for mange nigerianere, og i 2016 ble det eksportert sjømat til Nigeria for 362 millioner kroner. De siste årene er det makrell som har vært viktigste eksportvare, men torskehoder er også en populær eksportvare i det afrikanske landet.

- Besøket gav en unik anledning til å få bedre kjennskap til mulighetene og utfordringene i sjømatmarkedet i Nigeria, samt knytte tettere kontakt med nigerianske importører, sier Berg.

Sammen med om lag 20 sjømateksportører besøkte statssekretær Ronny Berg hovedstaden Lagos fra 26. til 29. mars. Representanter fra Norges sjømatråd, Innovasjon Norge, Norad og Tolldirektoratet deltok også. Besøket omfattet blant annet politiske møter, et sjømatseminar arrangert av Sjømatrådet, og en ekskursjon til et fiskemarked.

Det ble også tid til et besøk hos Havforskningsinstituttet i Nigeria, inkludert befaring av forskningsfartøyet "Bayagbona" som ble ferdigstilt i 2014. Havforskningsinstituttet i Bergen har bistått sin søsterorganisasjon i Nigeria med klargjøringen av skipet og med opplæring av mannskapet om bord. 

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), 
media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.