Vil ha forslag til miljøtiltak mot lakselus

Report this content

Nærings- og fiskeridepartementet ber nå Mattilsynet og Fiskeridirektoratet om forslag til tiltak som kan motvirke negative miljøeffekter knyttet til behandling mot lakselus.

- Situasjonen med lakselus er laksenæringens hovedutfordring. Vi må ha en føre-var-tilnærming når det gjelder hvilke effekter behandling mot lakselus har på miljøet, særlig som følge av forbruket av lusebehandlingsmidler. Jeg ber derfor nå Mattilsynet og Fiskeridirektoratet om forslag til tiltak som kan motvirke negative miljøeffekter, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Departementet ber nå Fiskeridirektoratet og Mattilsynet i dialog med øvrige berørte etater komme med forslag til tiltak på tre områder: Bruk av den såkalte kombinasjonsmetoden, bruk av lakselusemidlene flubenzuron og tømming av avlusningsvann fra brønnbåt.