Vil ha fortgang i teknologiutvikling

Fiskeriminister Per Sandberg vil at flere oppdrettere skal satse på ny teknologi.

- Sjømatnæringen vil være en viktig motor i norsk næringsliv i årene som kommer. Derfor er det så viktig at regjeringen får i gang utviklingstillatelser, slik at bedriftene kan prøve ut nye og bedre teknologier, sier fiskeriminister Per Sandberg. 

I november 2015 innførte regjeringen en ordning med utviklingstillatelser, som skal la oppdrettere få prøve ut ny teknologi. Nå har Nærings- og fiskeridepartementet fastsatt retningslinjer som skal sikre en effektiv og forutsigbar søknadsbehandling. 

- Fiskeridirektoratet har allerede mottatt noen søknader om utviklingstillatelser, men vi vil ha flere. Her kan vi skape mange trygge, gode arbeidsplasser langs kysten, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Retningslinjene er en veiledning både for Fiskeridirektoratet, som behandler søknadene, og for søkerne.

Retningslinjene vil også være å finne på Fiskeridirektoratets hjemmesider:www.fdir.no

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker