Vil modernisere stiftelsesloven

Et nytt utvalg skal gå gjennom stiftelsesloven. Målet er at reglene skal være tilpasset dagens stiftelser.

- Dagens lovverk er modent for endring. Vi må sørge for at vi har regler som er tilpasset dagens stiftelser. Stiftelser deler årlig ut milliarder av kroner til viktige sektorer i samfunnet vårt, blant annet innen forskning og utdanning, sier næringsminister Monica Mæland.

Et nytt ekspertutvalg skal nå gjennomgå stiftelsesloven. De siste årene har vi fått flere store og færre små stiftelser. Antallet stiftelser med en kapital på over én milliard kroner har økt. I tillegg har vi fått flere næringsdrivende stiftelser. Norske stiftelser har om lag 35 000 ansatte.

- Vi har fått flere innspill fra stiftelser og andre om at dagens lovgivning på flere områder ikke fungerer godt nok. Stiftelsene er svært forskjellige, både i størrelse, organisering og formål. Loven bør tilpasses dette bildet, sier Mæland.

Utvalget skal blant annet vurdere:

  •          Regelen om at styret skal forvalte stiftelsens kapital på en forsvarlig måte.
  •          Om mindre stiftelser skal ha regnskaps- og revisjonsplikt.
  •          Om andre enn styret i større stiftelser kan dele ut penger.
  •          Om reglene om endring og avvikling av stiftelser er hensiktsmessige.

Ekspertutvalget skal ledes av partner Gudmund Knudsen i advokatfirmaet BA-HR.I tillegg består utvalget av:

  •          Stipendiat Inger Julie Aasland ved Handelshøyskolen BI.
  •          Professor Aksel Mjøs ved Norges Handelshøyskole.
  •          Spesialrådgiver Celie Tveit i Bergens forskningsstiftelse.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker