Vil sikre norske fiskeinteresser etter Brexit

Fiskeriminister Per Sandberg med klare krav i møte med britisk fiskeriminister i London.

- Storbritannia er vårt fjerde største marked. Det er helt avgjørende å sikre minst like god markedsadgang for norsk fisk etter Brexit, og møtet i dag var en god start. Vi er enige om at vi må unngå å komme i en situasjon hvor det blir uklarhet i hva som skje etter Brexit, derfor starter vi dialogen nå, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Sandberg fremhever at norsk fisk også er viktig for britiske forbrukere.

- Britenes nasjonalrett fish&chips er helt avhengig av import av norsk torsk og hyse. De siste årene ser vi også at britene for alvor har fått smaken på norsk laks. Siden 2012 har eksportverdien økt med over 200 prosent, sier Sandberg.

Fordeling av fiskekvoter er en annen stor sak for Norge. Storbritannias økonomiske sone er svært viktig for EUs fiskerier. Utmelding vil endre det fiskeripolitiske kartet i Nordsjøen og i Nordøstatlanteren. Dette har direkte konsekvenser også for norske fiskere.

- Her må vi være på ballen både overfor EU og Storbritannia. Brexit betyr at vi må etablere nye avtaler om forvaltning og fordeling av bestander i Nordsjøen, sier Sandberg. 

Se bilder fra besøket til London på www.flickr.com/photos/nfdep/

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), 
media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»