Vil styrke økonomisk samarbeid med Indonesia

Norge vil handle mer med verdens fjerde største land. Derfor er Trond Giske i Indonesia for å legge til rette for norsk næringsliv der.

Nærings- og handelsminister Trond Giske besøker denne uken Indonesia i anledning Deres Kongelige Høyheter Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marits offisielle besøk. En næringslivsdelegasjon med 91 representanter er også med.

Et hovedformål med besøket er å fremme forhandlingene mellom EFTA og Indonesia om en økonomisk samarbeidsavtale.

- Vi ønsker å styrke vårt nærings- og handelspolitiske samarbeid med Indonesia. Dette er hovedformålet med besøket, sier Trond Giske.

Indonesia har med sine 247 mill. innbyggere verdens 4. største befolkning (etter Kina, India og USA) Indonesia er i dag verdens 16. største økonomi med ambisjon om å bli den 10. største innen 2025. Norske bedrifter har gode muligheter for til å ta del i Indonesias vekst, og det er særlig potensial for økt samarbeid innen olje/gass og maritim virksomhet, fornybar energi, tunnel- og infrastrukturutbygging og handel. 

Handelsavtaleforhandlingene med Indonesia inngår som en del av en strategi om å fremforhandle handelsavtaler med flere land i Asia. Norge har til nå inngått handelsavtaler med Singapore, Sør-Korea og Hong Kong, og er i forhandlinger med India, Kina, Malaysia, Vietnam og Indonesia.

- Asias sterke økonomiske vekst og voksende middelklasse gjør regionen til et stadig viktigere marked for norsk næringsliv. Norske bedrifter må oppdage at vi er i  ”det asiatiske århundret”. Vi ønsker å legge til rette for at norsk næringsliv har gode konkurransevilkår i Asia.

Bilder ligger på NHDs flickrside:
http://www.flickr.com/photos/nhd-info/

Kontakt:
Pressevakt 902 51 303

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»