Vil styrke tilskuddsordningen for sjøfolk

Report this content

Regjeringen foreslår å styrke tilskuddsordningen for mer enn 400 sjøfolk på skip i deep sea-virksomhet. Bakgrunnen er den utfordrende situasjonen i maritim næring.

– Vi tar situasjonen i maritim næring på alvor. Derfor foreslår vi nå å styrke vilkårene for norske sjøfolk som jobber i en svært konkurranseutsatt del av næringen, sier næringsminister Monica Mæland. 

Endringen innebærer at rederier kan motta full refusjon for sjøfolk om bord på olje- og kjemikalietankere, gasstankere og ro/ro-skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

Forslaget omfatter mer enn 400 sjøfolk ansatt på NIS-skip i disse segmentene i dag.

–  Dette skal bidra til å sikre internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår for norske sjøfolk i utenriksfarten, og til å bevare norsk maritim kompetanse, sier Mæland.

I dag er tilskudd for sjøfolk på NIS-registrerte olje- og kjemikalietankere, gasstankere og ro/ro-skip begrenset til 26 prosent forskuddstrekk av skatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift. Regjeringen foreslår å fjerne denne begrensningen for disse skipene. Endringen skal innrettes slik at den ikke svekker konkurransekraften til Norsk Ordinært Skipsregister (NOR).

Med endringen foreslår regjeringen å øke bevilgningen til sysselsetting av sjøfolk med 27 millioner kroner for budsjettåret 2017. Dette tilsvarer en økning på om lag 80 millioner kroner per år. Til sammen bevilger regjeringen 2 127 millioner kroner til sysselsetting av norske sjøfolk i 2017.

Endringen innebærer at det opprettes en egen tilskuddsmodell for NIS-skip i deep sea-virksomhet under tilskuddsordningen. Den nye modellen vil måtte notifiseres og godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan ESA. Det vil først bli utbetalt tilskudd når modellen er godkjent.

Endringen skal gjelde fra 1. juli 2017. Målet er at den nye tilskuddsmodellen vil kunne godkjennes og gjelde for to terminer i budsjettåret 2017.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), 
media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.