Spektakulær Fyrverkerikonsert på Kongsvinger Festning

Lørdag 25. august inviteres det til folkefest og Fyrverkerikonsert på Kongsvinger Festning. Forsvarets Stabsmusikkorps, solist Mia Gundersen og konferansier Øyvind Roos skal sørge for topp underholdning. Konserten vil by på svært variert musikk av blant annet Händel, Gershwin og Gudim samt perler fra musikaler. Konserten starter klokken 20.00.

Klassiske perler og svingene jazzrytmer
Med klassiske perler, jazzrytmer og soul inntar Mia Gundersen, Per Andreas Tønder og Forsvarets Stabsmusikkorps, Kongsvinger Festning den 25. august. Fyrverkerikonserten på Kongsvinger Festning arrangeres i år for tredje gang, og danner rammen rundt en folkefest for besøkende fra hele Glomdalen. De historiske omgivelsene på Kongsvinger Festning gir arrangementet en helt spesiell atmosfære.

Konserten dirigeres av Ingar Bergby og vil avsluttes med et forrykende fyrverkeri til G.F. Händels praktstykke ”Music for The Royal Fireworks”. Fyrverkeriet avfyres manuelt sammen med musikken, som et eget instrument under pyrotekniker Kjell Hanshaugen regi. Konserten begynner kl 20.00. Billetter kan kjøpes på Billettservice eller ved inngangen 2 timer før konserten.

- Jeg gleder meg stort til årets Fyrverkerikonsert med Stabsmusikken. Det er alltid ekstra stas å være årets solist under en slik storstilt konsert, og med masse publikum lover jeg å bidra fullt med det jeg kan, sier Mia Gundersen.

- Fyrverkerikonsert på Kongsvinger Festning er i ferd med å etablere seg som en hyggelig folkefest sier Kommandant på Kongsvinger Grethe Øverby. Vi er alle opptatt av at den historiske festningen kan være arena for verdig og kulturelle arrangementer som blant annet denne spektakulære Fyrverkerikonserten, sier Kommandant Øverby

- Vi ønsker at Fyrverkerikonsert på Kongsvinger Festning skal være en årlig tradisjon og en folkefest. Dette vil være et viktig bidrag for å nå vår visjon om å skape nytt liv på militærhistorisk grunn, sier direktør Nina Eidem i Nasjonale Festningsverk.

Mia Gundersen er en av Norges fremste artister på scenen. Mia Gundersen er på mange måter Norges desiderte Diva. Hun sjonglerer det å være skuespiller, revyartist og en fremragende sanger. Hun har hatt ledende roller i en rekke store oppsettinger. ”Alt for publikum” - det er Mia.

Forsvarets Stabsmusikkorps er Norges største profesjonelle blåseorkester med 39 fast ansatte musikere. FSMK er kjent for sitt høyt kunstneriske nivå og for en genreoverskridende smidighet som dekker musikkstiler fra opera til populærmusikk. Korpset har base i Oslo.

Per Andreas Tønder kommer fra Kongsvinger. Han studerte sang, kordireksjon og kammermusikk ved Bergen musikkonservatorium og tok 1996 hovedfag i utøvende sang ved Guildhall School of Music and Drama i London. De siste årene har Tønder for de meste arbeidet som sanger i opera- og musikkteaterproduksjoner blant annet for Den Norske Opera og Den Nationale Scene i Berge

Om oss

Forsvarsbygg er en profesjonell, offentlig eiendomsaktør, som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret. Gjennom vår unike innsikt og kompetanse tilbyr vi sikre og effektive eiendomsløsninger, som gir Forsvaret en betydelig arealreduksjon, mindre husleie, økt levetid og lavere kostnader på Forsvarets materiell.Forsvarsbygg opererer forretningsmessig til kundenes, eierens og samfunnets beste, og løser offentlige eiendomsoppgaver i balanse mellom forvaltning og forretning. Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet, har Forsvaret som største og viktigste kunde, men har også kunder i andre offentlige markeder. Ved utgangen av 2007 hadde Forsvarsbygg en samlet bemanning på 1279 årsverk. Forsvarsbygg er delt inn i seks forretningsområder: Forsvarsbygg Utvikling bygger funksjonelle og rasjonelle eiendommer, bygg og anlegg for Forsvaret, og tar hand om oppgaver innenfor helhetlig planlegging, tidligfasevurdering, innkjøp, bygging, kjøp, leie og overtakelse. Forsvarsbygg Utleie tar seg av alle oppgaver innenfor utleie, drift, vedlikehold, renhold og utvikling av kundens eiendommer, bygg og anlegg. Skifte Eiendom utvikler for salg og avhender eiendommer, bygg og anlegg som Forsvaret ikke lenger har bruk for. Salg skjer i hovedsak til markedsvilkår og i åpen konkurranse. Forsvarsbygg Futura er et ledende rådgivermiljø innenfor beskyttelse og sikring av verdier, mennesker og miljø, med nedslagsfelt innenfor hele totalforsvarssektoren. Nasjonale Festningsverk har i oppgave å forvalte, ta vare på og utvikle festningsverk som Forsvaret ikke lenger skal benytte seg av. Forsvarsbygg Fellestjenester leverer administrative støttetjenester til alle avdelingene internt i Forsvarsbygg.

Multimedia

Multimedia