Husk dem som glemmer!

I disse dager arrangerer Nasjonalforeningen for folkehelsens helselag og demensforeninger den årlige Demensaksjonen. Ta vel imot bøssebærerne!

I Demensaksjonen samler Nasjonalforeningen for folkehelsen inn midler til forskning og lokale tiltak for å bedre livet til demenssyke og pårørende. Aksjonen arrangeres i forbindelse med den internasjonale Alzheimerdagen 21. september.

Kan vi løse demensgåten?

Demens er en alvorlig sykdom, både for dem som rammes og for deres familier. Sykdommen utvikler seg gradvis og opptrer oftest i høy alder, men også yngre rammes. Over 70 000 har demens i Norge, og minst 300 000 pårørende er berørt av sykdommen.

Forskning er nødvendig for å lære mer om årsaker, diagnostisering og behandling av demens. Hele det norske folk bidro sjenerøst til arbeidet for å bekjempe demens i fjorårets TV-aksjon. Denne uken offentliggjør vi de første tildelingene til demensforskningen. Men fortsatt forskning er avhengig av at nye midler kommer til. Hver krone teller, og vi har ingen tid å miste.

Møter du ikke en bøssebærer, kan bidrag til Demensaksjonen sendes til konto 1644 08 46673. 

Kontakt: Kommunikasjonssjef Randi Kiil
Telefon 40 44 57 77 / 957 26 456
E-post randi.kiil@nasjonalforeningen.no

Din helse - vår hjertesak!

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Det gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Vi er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver.

Om oss

Nasjonalforeningen for folkehelsens målsetting er at færre skal bli rammet av alvorlig sykdom og flere skal få et godt liv med god helse. Derfor arbeider vi for å bekjempe hjerte- og karsykdommer, demens og tuberkulose og for at de som rammes skal kunne leve et lengre og bedre liv. Vi arbeider også for eldres helse og trivsel, og for et godt nærmiljø for barn og familier. Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med 650 helselag og demensforeninger over hele landet. Organisasjonen ble stiftet i 1910. Vi er avhengig av innsamlede midler fra medlemmer og givere for å drive vårt arbeid. Nasjonalforeningen er den største humanitære bidragsyteren til hjerteforskningen i Norge. Vi forsker også innen demens og tuberkulose. Nasjonalforeningen er den organisasjonen som driver flest eldresentre i Norge, til nytte og glede for mange eldre. Nasjonalforeningen skaper gode møteplasser i nærmiljøet, arrangerer gågrupper, røykesluttkurs og andre tiltak for å fremme god helse og forebygge sykdom. Nasjonalforeningen er interesseorganisasjonen for personer med demens og deres pårørende, og arrangerer samtalegrupper og pårørendeskoler.