Kong Harald overrekker Nasjonalforeningens Hjertepris

Nasjonalforeningens Hjertepris deles ut i forbindelse med åpningen av Hjerteaksjonen 2005. H.M. Kong Harald V er til stede i Universitetets Aula for å overrekke Hjerteprisen. Prisen er en anerkjennelse og belønning som gis på grunnlag av betydelige resultater innen hjerte- og karforskningen i Norge.

I 2005 markeres også 50-årsjubileet for Nasjonalforeningens hjerteforskning. Siden 1955 har organisasjonen samlet inn over 1,5 milliarder kroner til hjerte- og karforskningen. Nasjonalforeningen for folkehelsen er i dag den største bidragsyteren til den frie hjerteforskningen i Norge. Forskningen er basert utelukkende på innsamlede midler, uten offentlig støtte. For 2005 deler Nasjonalforeningen for folkehelsen ut 17 millioner kroner til denne livsviktige forskningen. Forskningsmidlene som samles inn i Hjerteaksjonen kommer fra bidrag, innsamlinger og salg av STRAX lodd i Nasjonalforeningens helselag, som organiserer 60 000 medlemmer over hele landet. Sted: Universitetets Aula, Oslo Tid: Tirsdag 1. februar 2005, kl. 13.00 – 14.00 Programmet består blant annet av et foredrag med temaet ”50 år for hjertet – fra idéer til resultater”, i anledning 50-årsjubileet for hjertesaken i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Professor Per Lund Johansen holder foredraget. Det blir også appell ved helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen og kunstneriske innslag ved Arve Tellefsen og Håvard Gimse. Nasjonalforeningens Hjertepris består av et beløp på 100.000 kroner, et diplom og et kunstverk formet av Lise Amundsen.

Om oss

Nasjonalforeningen for folkehelsens målsetting er at færre skal bli rammet av alvorlig sykdom og flere skal få et godt liv med god helse. Derfor arbeider vi for å bekjempe hjerte- og karsykdommer, demens og tuberkulose og for at de som rammes skal kunne leve et lengre og bedre liv. Vi arbeider også for eldres helse og trivsel, og for et godt nærmiljø for barn og familier. Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med 650 helselag og demensforeninger over hele landet. Organisasjonen ble stiftet i 1910. Vi er avhengig av innsamlede midler fra medlemmer og givere for å drive vårt arbeid. Nasjonalforeningen er den største humanitære bidragsyteren til hjerteforskningen i Norge. Vi forsker også innen demens og tuberkulose. Nasjonalforeningen er den organisasjonen som driver flest eldresentre i Norge, til nytte og glede for mange eldre. Nasjonalforeningen skaper gode møteplasser i nærmiljøet, arrangerer gågrupper, røykesluttkurs og andre tiltak for å fremme god helse og forebygge sykdom. Nasjonalforeningen er interesseorganisasjonen for personer med demens og deres pårørende, og arrangerer samtalegrupper og pårørendeskoler.