Leserbrev: Tryggere hverdag med GPS

Av Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Ikke sjelden hører vi om personer med demens som har kommet opp i vanskelige eller farlige situasjoner fordi de ikke finner veien hjem, eller har gått tynnkledd ut i kulda. For pårørende er det en ekstrabelastning å være redd for at noe skal skje når den som er syk er på egenhånd. I dag finnes GPS-teknologi som kan bidra til økt trygghet og bevegelsesfrihet for personer med demens. Med en liten GPS-sender i veska eller lomma, kan pårørende eller andre passe på, uten å måtte være tilstede personlig. Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker at GPS skal bli lettere tilgjengelig for flere.

Vi må ta i bruk de teknologiske mulighetene som finnes for å skape en enklere hverdag for dem som trenger hjelp til å klare seg selv. Teknologien skal ikke være en erstatning for menneskelig omsorg og kontakt, men gi avlastning og hjelp. Det er et politisk ansvar både nasjonalt og lokalt å gjøre teknologiske hjelpemidler som GPS tilgjengelig for alle som har bruk for det, uavhengig av teknologisk kunnskapsnivå og økonomi. Slik det er nå er, vil det være de som har økonomiske ressurser og teknologisk innsikt som får mest nytte av GPS-hjelpemiddelet, ikke nødvendigvis de som trenger det mest. Vi mener det må bli en del av tilbudet fra hjelpemiddelsentralen, slik at tilgang blir lik og rettferdig. Det er også viktig med lovendringer som kan bidra til at de som ikke lengre har det vi kaller samtykkekompetanse kan få nytte av GPS, for økt trygghet og bevegelsesfrihet. Datatilsynet har nå gitt grønt lys for dette, og helseministeren bør derfor sette fortgang i saken.

Kontakt: Informasjonssjef Randi Kiil
Telefon 23 12 00 77 / 957 26 456
E-post randi.kiil@nasjonalforeningen.no

 

Om oss

Nasjonalforeningen for folkehelsens målsetting er at færre skal bli rammet av alvorlig sykdom og flere skal få et godt liv med god helse. Derfor arbeider vi for å bekjempe hjerte- og karsykdommer, demens og tuberkulose og for at de som rammes skal kunne leve et lengre og bedre liv. Vi arbeider også for eldres helse og trivsel, og for et godt nærmiljø for barn og familier. Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med 650 helselag og demensforeninger over hele landet. Organisasjonen ble stiftet i 1910. Vi er avhengig av innsamlede midler fra medlemmer og givere for å drive vårt arbeid. Nasjonalforeningen er den største humanitære bidragsyteren til hjerteforskningen i Norge. Vi forsker også innen demens og tuberkulose. Nasjonalforeningen er den organisasjonen som driver flest eldresentre i Norge, til nytte og glede for mange eldre. Nasjonalforeningen skaper gode møteplasser i nærmiljøet, arrangerer gågrupper, røykesluttkurs og andre tiltak for å fremme god helse og forebygge sykdom. Nasjonalforeningen er interesseorganisasjonen for personer med demens og deres pårørende, og arrangerer samtalegrupper og pårørendeskoler.

Multimedia

Multimedia