Ny leder for Nasjonalt pilegrimssenter

Etter innstilling fra styret for Nasjonalt pilegrimssenter er Hans Morten Løvrød tilsatt som senters første daglige leder. Berit Lånke har vært engasjert som direktør for det midlertidige nasjonale pilegrimssenteret, i perioden fra 2011 til nå. Lånke blir seniorrådgiver ved det permanente pilegrimssenteret.

- Ansettelsen av disse to sentrale medarbeiderne styrker både det organisatoriske og det pilegrimsfaglige fundamentet for satsingen. Hans Morten Løvrød har etter styrets mening de kvalifikasjoner og personlige egenskaper som skal til for å bygge opp en bred og samlende nasjonal satsing. Med Løvrød og Lånke i staben vil pilegrimsarbeidet styrkes i årene som kommer, sier styreleder i NPS, Randi Eek Thorsen.

Hans Morten Løvrød har utdannelse fra Politiskolen, Diakonhjemmet Høgskole, ledelse og personalarbeid fra Høgskolen i Nord-Trøndelag og sist en Master of Public Administation fra HiNT/Copenhagen Buisness School. Løvrød har også en variert yrkeserfaring. Han har et sterkt engasjement for pilegrimssatsingen, og har i sin nåværende stilling som avdelingsleder ved Sør-Innherad prosti spilt en aktiv rolle i Stiklestads pilegrimsengasjement.

I sin nye stilling som seniorrådgiver vil Berit Lånke i større grad få mulighet til å bidra med sin unike kunnskap og sitt sterke engasjement for pilegrimsarbeidet. Dette vil gi henne større spillerom slik at det pilegrimsfaglige arbeidet kan styrkes, dokumenteres og videreutvikles - både nasjonalt og internasjonalt.

Stillingene som kommunikasjons- og markedsføringsansvarlig og produktutvikler vil bli besatt når den nye lederen har fått vurdere de aktuelle kandidatene. Målet er at alle faste ansettelser skal være avklart før engasjementsperioden for de midlertidig ansatte utløper 1. september.

For utfyllende informasjon og kommentarer kontakt:
Randi Eek Thorsen, styreleder, tlf. 905 07 478
Hans Morten Løvrød, tlf. 402 40 092

  

Nidaros var det største pilegrimsmålet i Nord-Europa i middelalderen. Det arbeides nå for at veien til Nidaros igjen fylles med vandrere – og opplevelser. Regjeringen opprettet i 2013 et permanent Nasjonalt pilegrimssenter i Trondheim (NPS). Senteret skal koordinere pilegrimsarbeidet i Norge og ha et særlig ansvar for de godkjente pilegrimsledene. Totalt finnes det over 2000 km med oppmerkede ruter som strekker seg over fjell og dalfører og er innom 40 norske kommuner og syv fylker. Styret for NPS har fått sitt oppdrag av Miljøverndepartementet i forståelse med Fornyelses-, administrasjons- og kirkedepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Senteret er tilknyttet Riksantikvaren.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker