Faun Pharma - samarbeidsavtale med NattoPharma

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

NattoPharma har idag undertegnet en supply-avtale med Faun Pharma, en privateid nordisk produsent av kosttilskudd og kosmetikk. Avtalen innebærer at Faun Pharma kan introdusere produkter med MenaQ7 till sine kunder i Norden og Europa.

NattoPharma's Sales Manager Europa, Käthe Bleken uttaler at hun er svært fornøyd med avtalen og gleder seg over de nye mulighetene denne avtalen bringer.

Om Faun Pharma
"Faun Pharma innehar høy kompetanse og lang erfaring fra helsekost bransjen. Biokjemikere, farmasøyter og forskere i farmasi inngår i miljøet som omgir Faun Pharma. Basert på vår tunge fagkompetanse kan vi bistå med forskning og utvikling av nye produkter. I tillegg kan vi bidra med videreutvikling av eksisterende sortiment. Faun Pharma AS leverer konsumferdige produkter",  informerer direktør og eier Ole Solberg. "Et samarbeid med NattoPharma vil styrke vårt tilbud til både nye og eksisterende kosttilskudd kunder, legger han til". For nærmere informasjon, vennligst besøk www.faunpharma.no

Om MenaQ7
MenaQ7 gir naturlig vitamin K2 som et gjæring ekstrakt der vitamin K2 er produsert ved hjelp av bascillus subtilis natto. Denne prosessen har kapasitet til å produsere svært ren og bio-tilgjengelig form av vitamin K2, menaquinone-7 (MK-7). MenaQ7 er den best dokumenterte, kommersielt tilgjengelig
naturlig vitamin K2 med garantert aktive og stabilitet, klinisk sannsynliggjøring og internasjonale patenter er ventet.

For mer informasjon om de helsemessige fordelene av MenaQ7, vennligst besøk
www.menaq7.com

Om NattoPharma
NattoPharma, Norge er den eksklusive leverandør av MenaQ7, det naturlige Vitamin K2. NattoPharma har inngått en flerårig forskning og utviklingsprogram for å underbygge og de helsemessige fordelene av naturlig vitamin K2 for applikasjoner i det eksisterende markedet for funksjonell mat og helse kosttilskudd. I tillegg innehar NattoPharma en omfattende IPR plattform innen cardio vascular helse-området.

Abonner

Dokumenter og linker