Flaggemelding Anders Udden

Etter gjennomført fortrinnsrettsemisjon i NattoPharma i dag og gjeldskonvertering vil Anders Uddén's eierandel bli redusert fra 18,73 % til 13,05 %
basert på en aksjebeholdning på 992 848 aksjer og med totalt antall aksjer utstedt på 7 609 156 aksjer .

Som deltaker i selskapets garantikonsortium vil Anders Uddén bli tildelt warrants for 400 000 aksjer med en tegningskurs NOK 7,5/aksje som ved
utøvelse vil innebærer at aksjebeholdningen til Anders Uddén øker til 1 392 848 aksjer og som vil gi en eierandel på 17,39 % basert på total
antall aksjer utstedt på 8 009 156 aksjer.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker