Flaggmelding Anders Uddén, aksjonær NattoPharma ASA

Ved gjeldskonvertering av NOK 11 935 442 vedtatt på selskapets ekstraordinære generalforsamling 27.11.2012 hvor antall aksjer øker fra 1 591 391 aksjer hver pålydende NOK 3, fra 3 165 812 til 4 757 200 aksjer vil Anders Uddén’s eierandel bli redusert fra 18,73 % til 12,46 % basert på en aksjebeholdning på 592 845 aksjer.

Som deltaker i selskapets garantikonsortium vil Anders Uddén bli tildelt warrants for 400 000 aksjer med en tegningskurs NOK 7,5/aksje som ved utøvelse vil innebærer at aksjebeholdningen til Anders Uddén øker til 992 848 aksjer og som vil gi en eierandel på 19,25 % basert på total antall aksjer utstedt på 5 157 203.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner