Flaggmelding Anders Uddén (primærinsider)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Det vises til børsmelding 8. april 2011 vedr. rettet emisjon i forbindelse med konvertering av NattoPharma's obligasjonslån, utstedelse av 19 540 230 nye aksjer til obligasjonseierne.  Anders Uddén, styremedlem og aksjonær i NattoPharma eier direkte og indirekte 22 477 361 aksjer i NattoPharma, som utgjorde en eierandel på 20,52 % før den rettede emisjonen og 17,41 % etter den rettede emisjonen.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner