Forventet registrering i Foretaksregisteret av kapitalforhøyelse i forbindelse med konvertering av halvparten av NattoPharma ASAs obligasjonslån

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Det vises til tidligere børsmeldinger fra NattoPharma ASA ("NattoPharma") vedrørende konvertering av halvparten av selskapets obligasjonslån, herunder børsmelding datert 8. april 2011.

Det er forventet at kapitalforhøyelsen i forbindelse med konverteringen vil registreres i Foretaksregisteret 14. april 2011. Etter registreringen vil NattoPharmas aksjekapital være
NOK 12.908.119, fordelt på 129.081.190 aksjer, hver pålydende NOK 0,10.

Kontaktinformasjon:

NattoPharma ASA, Lysaker Torg 5, N-1326 Lysaker, Norge

Erik Tjørstad, CFO (erik@nattopharma.com),
Mobil: +47 916 36 395

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner