Fullmakter til ekstraordinær generalforsamling NattoPharma 4 desember 2008

Christian Stang Våland vil møte på dagens ekstraordinære generalforsamling med fullmakt fra Anacott Steel AS for å stemme for dennes aksjer, som utgjør 2 458 700 aksjer og som tilsvarer 12,03 % av det totale antall aksjer i selskapet.
 
Erik Langaker, styrets formann har mottatt fullmakter for totalt 7 184 967 aksjer som utgjør 35,14 % av det totale antall aksjer i selskapet.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner