Fullmakter til Erik Langaker, styreformann NattoPharma ASA

I forbindelse med avholdelse av ekstraordinær generalforsamling i NattoPharma ASA 4. desember 2008, meddeles det herved at Erik Langaker, styreformann i NattoPharma ASA har mottatt fullmakter som innebærer at han kan stemme for 6 775 967 aksjer inklusive aksjer eid av Vestland Invest AS. Dette tilsvarer 33,14 % av det totale antall aksjer i selskapet.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner