«Information Memorandum» NattoPharma.

Med henvisning til børsmelding datert 2. desember 2013, vedr. kjøp av de resterende 66 prosent av aksjene i selskapet Vitasynth Ltd. med oppgjør i 2.336.000 NattoPharma-aksjer og kontantbetaling med Euro 175 000 til Novel Nutrion Network Ltd., Kypros, følger vedlagt «Information Memorandum» datert 8. januar 2014 som redegjør for aksjetransaksjonen og investeringen i VitaSynth Ltd. Dokumentet er kontrollert av Oslo Børs.

Tegningskurs er NOK 14,75 pr aksje og tildeling er vedtatt i styremøte avholdt 30. desember 2013 i henhold til fullmakt gitt i ekstraordinær generalforsamling 27. november 2012. Så snart kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret vil aksjene bli utstedt til Novel Nutrion Network Ltd.

«Information Memorandum» er også tilgjengelig på www.nattopharma.com.

Om NattoPharma og MenaQ7

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patent- beskyttelser og rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Hogne Vik

CEO, NattoPharma ASA

Mobil: +47 97 53 53 26

E-mail: hogne.vik@nattopharma.com

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com