INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339, innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling mandag den 13. februar 2012 kl. 15.00 på selskapets forretningskontor med adresse Lysaker Torg 5, 1366 Lysaker.

Til behandling foreligger følgende saker:

     1. Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

     2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen

     3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden

     4. Endring av selskapets vedtekter

     5. Valg av styre og varamedlemmer

Med vennlig hilsen
for styret i NattoPharma ASA
Ragnvald Holm Lie
styreleder

 

 

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker