INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NATTOPHARMA ASA

Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339 ("Selskapet"), innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling den 27. november 2012 kl. 14.00 på Selskapets forretningskontor med adresse Kirkeveien 59 B, 1363 Høvik.

Til behandling foreligger følgende saker:

1.         Åpning av møtet ved styrets leder Frode Marc Bohan og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

2.         Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen

3.         Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden

4.         Orientering om selskapets finansielle stilling og forslag til tiltak

5.         Fortrinnsrettsemisjon

6.         Utstedelse av frittstående tegningsretter

7.         Konvertering av obligasjonslån ved rettet emisjon

8.         Konvertering av kortsiktig lån ved rettet emisjon

9.         Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen

Med vennlig hilsen
for styret i NattoPharma ASA

Frode Marc Bohan
styreleder

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker