Innkalling til ordinær generalforsamling - revidert dagsordenEtter innspill fra aksjeeiere, foreligger det en revidert dagsorden som angår punkt 4 Vedtektsendring og punkt 7 Valg av leder og medlemmer til valgkomiteen. Se vedlagte Innkalling med revidert dagsorden.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker